FAUQ Valašská královská univerzita

Úvod do Zážitkové univerzity a Zážitkové školy a často kladené zbytečné otázky (FAUQ - Frequently Asked Useless Questions)

Projekt Zážitkové univerzity a Zážitkové školy se zrodil kdysi dávno v moudrých hlavách několika neznámých valašských učenců a profesorů. Záštitu nad projektem převzala slavná Valašská královská univerzita z Valmezu , která je také často zdrojem našich nápadů a inspirace. A co to tedy ta „Zážitková univerzita a škola“ vlastně je? Chtěli bychom, aby se pro vás stala jakousi motivační, komunikační, poznávací a vzdělávací platformou, prostřednictvím které každý z vás může lépe a zajímavěji objevovat nejen své oblíbené aktivity a místa, sám sebe, ale také se přitom pobavit, zasoutěžit a vzdělat se! Do rukou se Vám dostává první vydání „studijních“ materiálů, které pro Vás budeme průběžně dále aktualizovat.

Věříme, že se Vám všem dospělým i dětem bude studium líbit, bavit vás a že si ho spolu opravdu všichni užijeme!

Tož vzhůru do toho!

Jak se ke studiu přihlásit?

Ke studiu na škole či na univerzitě se přihlásíte tak, že si nejprve na některém z lepších a vybraných míst (většinou to jsou provozovatelé aktivit, vybrané hotely, IC, CK apod.) nebo v našich kancelářích či na webových stránkách www.valasske-kralovstvi.cz/univerzita, koupíte studijní sadu, která se skládá ze studentského průkazu, indexu vybrané fakulty a průvodce studiem nebo žákovské knížky a průvodce studiem.

To však není vše. Pokud se ke studiu nezaregistrujete na univerzitních stránkách, můžete sice studovat sobě pro radost, ale vaše studium nikam nepovede a nebudete moci za své zápočty získat žádné tituly, bonusy, ceny apod. Kdo z vás to se studiem myslí opravdu vážně, musí se na www.valasske-kralovstvi.cz/univerzita registrovat.

K čemu jsou všechny ty „papíry“ (myšlen studijní průkaz, indexy, průvodce)?

Studentský průkaz by vás měl zejména jako „studenta“ pobavit, ale později s platnou roční známkou bude moci sloužit i jako doklad o „studiu“, se kterým budete moci čerpat různé bonusy a slevy apod.

 

Index ke studiu na fakultě XY nebo žákovská knížka

Tyto „doklady“ budete spolu s průvodcem potřebovat asi nejvíce. Svůj index bude mít postupně každá fakulta. Studovat zatím můžete tyto fakulty a školy:

 • Fakultu aktivit a zážitků – je zaměřena na „studium“ – poznávání aktivit (např. lanové aktivity, jízdu na koni, paragliding, zimní aktivity…)
 • Zážitkovou školu – zahrnuje v sobě všechny možné témata k poznávání – aktivity, historii, přírodu apod., ale je zaměřena na rodiče s dětmi a školy. Ke studiu na Zážitkové škole slouží žákovská knížka.
 • Fakultu pálení a slivovicových věd – studovat mohou pouze osoby starší 18 let a studium probíhá jen organizovaně! Fakulta je zaměřena na „studium“ ovocných destilátů z Valašského království a patří mezi studenty k nejoblíbenějším.
 • Fakultu historických a přírodních věd – je zaměřena na „výuku“ – poznávání muzeí, galerií, expozic apod.

Připravujeme:

 • Fakultu gastronomickou – je zaměřena na „výuku“ – poznávání místní gastronomie, krajových pokrmů a specialit.
 • Fakultu kulturních a múzických věd – je zaměřena na „výuku“ – poznávání kulturních akcí, programů, hudebních festivalů apod.

Vyzkoušet bez indexu můžete Experimentální studium – zahrnuje specifické druhy studia, typické pro konkrétní partnerské regiony či zájmové skupiny nebo jen nápadité programy. Jedná se např. o Fakultu pastevectví, Fakultu lékařskou, Fakultu letectví a kosmonautiky, Fakultu pohřební apod.

Průvodce Zážitkovou univerzitou a Zážitkovou školou

Elektronický průvodce je součástí těchto internetových stránek. Tištěného průvodce si můžete objednat v našem koloniálu, nebo je ke k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Průvodce obsahuje zejména: 

 • Informace o tom jak se stát studentem či žákem Zážitkové univerzity a Zážitkové školy a o všech možnostech našeho nezvyklého studia
 • Přehled existujících fakult a jejich studijních předmětů;
 • Seznam studijních míst a kampusů;
 • Studijní tipy, náměty na hry pro děti i dospělé.

Co to teda jsou ta studijní místa a kampusy?

Jsou to poskytovatelé služeb (aktivit, provozovatelé muzeí, galerií apod.), u kterých bude probíhat vaše „studium“. Budou označeni buď jako „studijní místo“ (v případě jedné aktivity – studijního předmětu) nebo pokud se bude jednat například o místo se zázemím více aktivit a kde bude možné získat několik zápočtů (např. hotel s rekreačním zázemím), získá toto místo označení „kampus“. Všechna tato místa budou součástí elektronického a průběžně i tištěného průvodce.

Studijní místa a kampusy jsou označeny těmito symboly. Naleznete je nejčastěji ve
formě nálepek na dveřích nebo formou banneru či odkazu na webových stránkách:

Kampus Studijní místo

 

Jak tedy studium probíhá?

Nejdříve si vyberete fakultu nebo školu, kterou budete chtít studovat. Studovat můžete i několik fakult najednou. Stačí si k nim u nás pořídit indexy. Vaše studium se může fakulta od fakulty, místo od místa, lišit. Vyberete si aktivitu/studijní předmět a jako „studenti“ či „žáci“ navštívíte „studijní místo“ nebo „kampus“ (zpravidla místo, kde lze získat více zápočtů) splněním aktivity/předmětu nebo úkolu (například správnou odpovědí na zápočtovou otázku), získáte zápočet. Většina studijních předmětů je volitelných, některé je však možné studovat pouze organizovaně anebo jen při doktorandském studiu. Konkrétní podobu úkolu k získání zápočtu se dozvíte až na místě a závisí do značné míry na zkoušejícím profesorovi, co si na vás vymyslí! Seznam studijních míst a kampusů, kde můžete zápočty získat, je součástí tohoto průvodce dále. Vždy aktuální tento seznam naleznete na stránkách univerzity. Zápočet nebo pro děti razítko „splněno“, je možné získat pouze za splnění aktivity/úkolu/limitu. Studium může probíhat individuálně nebo organizovaně. Při získání 10 zápočtů můžete získat první z našich „akademických titulů“. Musíte však zaslat kopii indexu nebo váš naskenovaný index nahrát na server ZU a ZŠ (na serveru však již musíte mít vytvořen svůj přihlašovací účet, na kterém budou o vašem studiu vedeny všechny údaje – absolvované předměty, získané tituly apod.).

Za kolik zápočtů mohu získat nějaký titul a jaký?

Při získání 10 zápočtů, bude možné získat titul na úrovni bakaláře, při získání dalších 10
zápočtů titul na úrovni magistra. Poté se bude možné přihlásit na „doktorát“. Doktorát bude
možné získat po úspěšném absolvování několikadenního tematického pobytu či zájezdu
s programem postaveným na vámi absolvovaných a oblíbených aktivitách.

* Na zážitkové škole získají děti po absolvování školy vysvědčení.

*Podmínky k získání jednotlivých titulů se mohou měnit. Ověřte si aktuální podmínky na webových stránkách univerzity.

Kdo jsou profesoři a zaměstnanci ZU a ZŠ?

Profesoři ZU a ZŠ jsou zpravidla provozovatelé jednotlivých aktivit. Mohou to být však i různé významné osobnosti v oblasti cestovního ruchu, cestování, zážitkové pedagogiky nebo i historické postavy a osobnosti, které se významně zasloužily o rozvoj oblasti, kterou jste se rozhodli studovat. Tam, kde zrovna nenáme fotografii nebo ještě nevíme, kdo přesně bude předmět vyučovat, zaskakují naši univerzální profesoři – Kryšpína Pagáčová a Metoděj Pazúr. Řadoví zaměstnanci Univerzity (školník, topič apod.), jsou sestaveni z lidí, kteří se starají o chod celého projektu.

Kryšpína Metoděj
dipl. profesor Kryšpína Pagáčová dipl. profesor Metoděj Pazúr

 Ceny & odměny & bonusy & slevy

Co vás „studenty a žáky“ bude motivovat k tomu, abyste produkt využívali? Bude to zejména:

 • Informační hodnota „studijní sady“, která bude obsahovat • řadu praktických informací, vybraných pro vaši konkrétní zájmovou skupinu. Jedna se zejména o „Průvodce ZU a ZŠ“.
 • Forma zprostředkování informací a aktivit formou Zážitkové školy a Zážitkové univerzity je nápaditá a věříme, že bude mít tzv. „šmrnc“, a bude vás bavit.
 • Soutěž – sbírání zápočtů. Pro některé z vás půjde jen o soutěž v rámci rodiny či skupiny přátel, pro jiné půjde o motivační soutěž, při které se bude rozvíjet jeho osobnost nebo bude překonávat své hranice. Zároveň po získání určitého množství zápočtů, bude motivací získání „akademického titulu“, který vám bude zaslán s drobnou cenou. Čím vyšší
  „akademický titul“, tím hodnotnější cena. Zároveň budete zařazeni do slosování o ceny hodnotnější.
 • Bonusy a slevy – ty pro vás průběžně získáváme jak od samotných poskytovatelů služeb, tak vám je poskytneme v rámci našich organizovaných akcí.

Těší se na vás kolektiv pracovníků Zážitkové univerzity!

Studentská sekce:
login:

heslo:

Registrovat | Zapomenuté heslo

Okoštujte Valašská královská univerzita

Valašská univerzita je nejprestižnější univerzitou na světě. Důkazem toho je fakt, že čestnými tituly se doposud honosí jen málo lidí, a to nejen na Valašsku, v České republice, ale i ve světě. Odborné práce řady valachologů ukazují, že význam Valašské univerzity již dávno přesáhl všechny hranice.

Štramberská Trúba
 
 
Copyright 1997-2010 VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o.
Tvorba www a grafika: Neofema s.r.o.
         

© 1997-2009 Valašské království ®, tel:+420 571 655 196, email: info@valasske-kralovstvi.cz
12 let k vašim službám! – 12 years at your service!
kod