Studijní předměty Fakulta historických a přírodních věd

Historické a přírodní vědy

Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

„Pravidelná linka“ 1. Kozlovické kočárové dopravy – povoznictví

 


Otázka k zápočtu: Kolik koní je zapřaženo do kočáru?

adresa:Fojství 1, 739 47
ukaž na mapě
telefon:+420 556 801 935
e-mail:infocentrum@relaxvpodhuri.cz
web:
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Areál Fojtství a obecná škola

 

V prostorách původní dřevěné chalupy byla v roce 1785 zřízena první triviální škola v Kozlovicích se třemi základními vyučovacími předměty: psaním, počítáním a náboženstvím. Dnes v objektu rekonstruovaného fojtství expozice staré školy s kabinetem a bytem řídícího učitele. Expozice vývoje školních vysvědčení, prvních papírových platidel a dalších historických artefaktů, včetně fojtské, ručně kované truhlice. Vystaven je i soubor literárních děl J.A. Komenského a jeho následovníka Karla Amerlinga z 18.-19. století a dobové didaktické pomůcky, mezi nimiž zvláště vyniká mluvnice, jejíž vlastnictví je připisováno mladému Mikoláši Alšovi. Ve vitrínách jsou instalovány tematické okruhy vývoje jednotlivých učebnic v průběhu 19. a 20.století. Zvláštní pozornost zasluhuje expozice určená pro nejmenší školáky, v níž se nachází osobní slabikář naší přední ilustrátorky Marie Fischerové-Kvěchové, i její pozdější dílo, na kterém je zřetelně vidět ovlivnění další malířčiny tvorby původními ilustracemi slabikáře.

Studijní předmět: výuka na přelomu 19. a 20. století
Exkluzivní muzejní zařízení v areálu Fojtství a nedalekém areálu Na mlýně v obci Kozlovice nabízí ojedinělý soubor expozic. Speciální ukázku dobové výuky pod vedením "národně obrozeneckého kantora" – zvláště vhodné pro žáky ZŠ, SŠ a VŠ se specializací

Otázka k zápočtu: Proč sedí Pepa v kozlovické šatlavě?

adresa:Fojtství 1, 739 47
ukaž na mapě
telefon:556 801 935
e-mail:infocentrum@relaxvpodhuri.cz
web:www.relaxvpodhuri.cz/cz/obecna-skola/
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Jaroňkova galerie

 

Obrazy Bohumíra Jaroňka (1866–1933) překypují citem k místu, tradicím, ke krajině i k barvám. Jaroňkova galerie ve Štramberku je umístěna v historickém měšťanském domě na náměstí. Zahrnuje soubor více než 30 Jaroňkových grafik s fascinujícím motivem Štramberské trúby. Jeho dílo se představuje rovněž temperovými předlohami pro gobelíny a ukázkami keramiky a porcelánu z valašskomeziříčské a později rožnovské dílny bratří Jaroňků.

Otázka k zápočtu:V Jaroňkově galerii je vystavena i keramika, jejímž autorem je bratr malíře Bohumíra Jaroňka. Jaké je jeho křestní jméno?

adresa:Náměstí č. 40, 742 66
ukaž na mapě
telefon:556 801 935
e-mail:infocentrum@relaxvpodhuri.cz
web:www.relaxvpodhuri.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Kostel sv. Josefa při kapucínském klášteře ve Fulneku

 

Klášterní budova pochází z 2. poloviny 17. století, v současné době je objekt využíván k instalaci muzejních a výtvarných výstav a také jako koncertní, divadelní či přednáškový sál

Otázka k zápočtu: Jaké je datum vysvěcení kláštera a kostela?

adresa:Kapucínská 288, 742 45 Fulnek
ukaž na mapě
telefon:556 731 252
e-mail:mnj.klaster.fulnek@seznam.cz
web:www.muzeum.novy-jicin.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda

 

Pamětní síň Sigmunda Freuda
Historie města Příbora
Muzejní a výtvarné výstavy

Otázka k zápočtu: Jaký je rok narození a úmrtí Sigmunda Freuda?

adresa:Lidická 50, 742 58 Příbor
ukaž na mapě
telefon:556 725 191
e-mail:mnjpribor@seznam.cz
web:www.muzeum.novy-jicin.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Muzeum Novojičínska – Žerotínský zámek v Novém Jičíně

 

Renesanční stavba, od roku 1940 zde sídlí muzeum, které uchovává cennou sbírku výtvarného umění, etnografických sbírek, archeologických nálezů, chladných a palných zbraní, cechovních památek, starého cínu, mincí, pohlednic, fotografií, herbářových rostlin a preparátů vzácných zvířat. Stálá expozice klobouků a pokrývek hlavy „Nechte na hlavě“ Historická expozice k historii města Nový Jičín „Ve znaku zavinuté střely“ Stálá expozice výtvarného umění „Malíři dvou staletí“ Muzejní a výtvarné výstavy

Otázka k zápočtu: Znáte názvy firem, které vyráběly v Novém Jičíně klobouky?

adresa:28. října 12, 741 11
ukaž na mapě
telefon:556 701 156, 556 705 393
e-mail:ovmnj@atlas.cz
web:www.muzeum.novy-jicin.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Muzeum regionu Valašsko, p. o. – Hvězdárna Vsetín

 

Hvězdárna Vsetín byla otevřena v roce 1950 z iniciativy členů místní pobočky Československé astronomické společnosti. Její činnost je od počátků zaměřena na vzdělávání a popularizaci astronomie. Pro zájemce jsou zajišťována astronomická pozorování Slunce i noční oblohy.

adresa:Jabloňová 231, 755 11 Vsetín
ukaž na mapě
telefon:+420 571 411 819
e-mail:info@hvezdarna-vsetin.cz
web:www.hvezdarna-vsetin.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Muzeum regionu Valašsko, p. o. – Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

 

Muzeum nabízí expozici věnovanou osvětlovacímu sklu a gobelínům. Částečně se v ní prezentuje i místní střední uměleckoprůmyslová sklářská škola. Druhá expozice přibližuje město Valašské Meziříčí v zrcadle dějin. Krátkodobé výstavy se zaměřují na historii, výtvarné umění, přírodní vědy, etnografii aj. Pro školy i další zájemce bývá k výstavám vytvořen doprovodný zábavně naučný program.

adresa:Zámecká 3, 757 01
ukaž na mapě
telefon:+420 571 611 764
e-mail:muzeumvs@muzeumvalassko. cz
web:www.muzeumvalassko.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Muzeum regionu Valašsko, p. o. – Zámek Vsetín

 

Muzeum se nachází v budově vsetínského zámku z poč. 17. stol. Nabízí historické a etnografické expozice a krátkodobé výstavy všech muzejních oborů z oblasti společenských i přírodních věd. K unikátním sbírkovým souborům patří nábytek z ohýbaného dřeva, výtvarná díla z pozůstalosti bratří Františka, Miloše a Rudolfa Hlaviců a výrobky tradičních lidových výrobních technik na Valašsku.

adresa:Horní nám. 2,755 01 Vsetín
ukaž na mapě
telefon:+420 571 411 690
e-mail:muzeumvs@muzeumvalassko. cz
web:www.muzeumvalassko.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Muzeum starých tisků, Panoptikum

 

Sbírkový fond expozice zahrnuje pět desítek dalších knižních exemplářů, v nichž se odráží vývoj knižní kultury a písemnictví od 15. do 19. století. Mezi exponáty je např. Bible česká tzv. benátská z roku 1506 a další pozoruhodnosti. Sbírka lidové fajáns z 16 moravských a slovenských dílen, ale i fajánse z Dolního Rakouska, Německa – Porýní, Istrie a Žitavy je dalším předmětem studia. Výroba fajánsů, keramiky s olovnato-cíničitou polevou, byla na Moravě nejvíce bohatá a rozšířená od poloviny 18. století až do poloviny 19. století. Stálá expozice Panoptika zahrnuje celkem pět samostatných scén. První z nich přináší atmosféru nelítostného boje Tatařínů pod vrchem Kotoučem. V další části expozice se setkáte s osobnostmi historie Štramberka: jezuitský provinciálem Matějem Tannerem, secesním malířem Bohumírem Jaroňkem, vlastivědným nadšencem Adolfem Hrstkou a Karlem Jaroslavem Maškou, objevitelem čelisti neandrtálského dítěte.

Otázka k zápočtu: Kde končily uříznuté uši Štramberáků?

adresa:Náměstí č. 40, 742 66
ukaž na mapě
telefon:556 801 935
e-mail:infocentrum@re¬laxvpodhuri.c
web:www.relaxvpod¬huri.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Muzeum Štramberk

 

Geologie, paleontologie, prehistorie a příroda Štramberka a okolí Historie a národopis města Štramberka

Otázka k zápočtu: Jaké je jméno archeologa – lékaře, který nalezl tzv. šipeckou čelist?

adresa:Náměstí 31, 742 66
ukaž na mapě
telefon:556 852 284
e-mail:mnjpribor@seznam.cz
web:www.muzeum.novy-jicin.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Muzeum v Bílovci

 Otázka k zápočtu: Jak se nazývá kamenný předmět, který je vystaven ve vstupní místnosti muzea?

adresa:Zámecká 691, 743 01
ukaž na mapě
telefon:+420 556 412 266
e-mail:ovmnj@atlas.cz
web:www.muzeum.novy-jicin.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Muzeum v Klimkovicích

 

Pamětní síň malířky Heleny Salichové Historie města Klimkovice Přírodní poměry Poodří

Otázka k zápočtu: Z kterého roku pochází nejstarší listina týkající se města Klimkovice?

adresa:Lidická 1, 742 83
ukaž na mapě
telefon:+420 737 933 758
e-mail:ovmnj@atlas.cz
web:muzeum.novy-jicin.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Muzeum ve Frenštátě p. R.

 

STÁLÉ EXPOZICE: I. Paměť města - historie města a regionu II. Jitřenka východu - frenštátská společnost ve 2. polovině 19. století III. Kolébka české turistiky - Pohorská jednota Radhošť a tradice lyžařského sportu IV. Doteky přírody - geologie, botanika a zoologie V. Pánbu, všichni svatí a ti druzí - Rok pod horami - národopis Frenštátska VI. Tam za mořem - vystěhovalectví z Frenštátska VII. Člunek zpívá - rukodělná - tkalcovská výroba, pletařství a barvířství, počátky tkalcovské tovární výroby VIII. Pod Radhoštěm domov můj - kulturní tradice a přítomnost regionu IX. Terče střeleckého spolku

Otázka k zápočtu: Jaké je jméno olympijského vítěze, který pochází z Frenštátu p. R.?

adresa:Horní 220, 744 01
ukaž na mapě
telefon:556 835 936
e-mail:muzeumfrenstat@atlas.cz
web:www.muzeum.novy-jicin.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Památník Františka Palackého v Hodslavicích

 

Historie Hodslavic Život a dílo F. Palackého

Otázka k zápočtu: Jakým přídomkem bývá označován František Palacký?

adresa:742 71 Hodslavice 71
ukaž na mapě
telefon:+420 556 750 555
e-mail:ovmnj@atlas.cz
web:www.muzeum.novy-jicin.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Památník J. A. Komenského

 

Život a dílo J. A. Komenského

Otázka k zápočtu: V kterých letech působil J. A. Komenský ve Fulneku?

adresa:Českých bratří 80, 742 45 Fulnek
ukaž na mapě
telefon:556 741 015
e-mail:mnjfulnek@atlas.cz
web:www.muzeum.novy-jicin.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s. - Lašské muzeum

 


Otázka k zápočtu: Jaký obraz věnoval Zdeněk Burian Lašskému muzeu?

adresa:Sad Dr. Edvarda Beneše 226, 742 21
ukaž na mapě
telefon:+420 556 801 138
e-mail:daniel.sigut@tatramuseum.cz
web:www.tatramuseum.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s. - Muzeum Fojtství

 

V nejstarší dochované budově na území Kopřivnice je umístěno muzeum s expozicí zasvěcenou historií města. Kromě bohatých informací týkajících se života v Kopřivnici jsou zde vystaveny jedny z nejstarších dopravních prostředků kočáry, sáně a bryčky, které započal vyrábět v areálu fojtství Ignác Šustala zakladatel místní „kočárovky“.

Otázka k zápočtu:Kdy zahájil Ignác Šustala výrobu kočárů na fojtství?

adresa:Záhumenní 1, 742 21
ukaž na mapě
telefon:+420 556 812 610
e-mail:fojtstvi@tatramuseum.cz
web:www.tatramuseum.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Štramberská Trúba

 

Hrad Štramberk stojící na skalnatém vrcholu tzv. Zámeckého kopce, tvoří výraznou dominantu nejen malebného městečka Štramberk, nad jehož severozápadním okrajem historického centra se tyčí, ale celé Lašské brány Beskyd. Z kdysi mohutného středověkého hradu se do dnešních dob zachovalo několik mohutných hradebních zdí hlavně vnitřního hradu a především rekonstruovaná strážní hradní věž sloužící jako turistická rozhledna. Trúba či „Kulatina“ - jak je věž ve zdejším kraji lidově nazývána, se stala jakýmsi symbolem kdysi mohutného hradu, krásného města i zdejšího malebného regionu.

Otázka k zápočtu: Erby kterých držitelů Hradu Štramberk jsou vystaveny v Trúbě?

adresa:Kopec 77, 742 66 Štramberk
ukaž na mapě
telefon:+420 774 668 045
e-mail:truba@valasske-kralovstvi.cz,
web:www.stramberskatruba.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Technické muzeum Tatra

 

Muzeum tvoří expozice zaměřená především na světově jedinečnou sbírku výrobků firmy Tatra, zejména osobních a nákladních automobilů, které reprezentují stoletou historii vývoje automobilismu. V reprezentativních prostorách, se laické i odborné veřejnosti naskýtá fascinující obraz epoch, ve kterých se pomocí průkopnických metod podařilo dosáhnout kopřivnické automobilce až na vrcholy technického vývoje motorových vozidel. Mimo jiné je část expozice věnovaná olympionikům Emilu a Daně Zátopkovým.

Otázka k zápočtu: Jaký vůz značky Tatra obdržel diktátor Stalin k 70. narozeninám?

adresa:Záhumenní 369, 742 21
ukaž na mapě
telefon:556 821 415, 556 871 106
e-mail:info@tatramuseum.cz
web:www.tatramuseum.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Valašské muzeum v přírodě – Dřevěné městečko

 

Je nejstarším a nejnavštěvovanějším areálem Valašského muzea v přírodě. Prezentuje způsob života na malém městečku v období od poloviny 19. století až po první čtvrtinu století dvacátého. V době hlavní sezóny zde probíhají každý víkend folklorní a řemeslné programy. Dřevěné městečko je také dějištěm několika folklorních festivalů. Areál je nově kompletně vydlážděn a dominuje mu kostel sv. Anny z Větřkovic. Prohlídka areálu trvá 45 minut. V areálu se nacházejí tyto zajímavé objekty: • Kostel sv. Anny z Větřkovic, • Billův měšťanský dům, • Rožnovská radnice, • Hostinec U Vašků, • Kuželna, • Hospoda Na posledním groši, • Fojtství z Velkých Karlovic, • Vlčkova palírna z Lačnova, • Panská sýpka z Prostřední Suché, • Tkalcovské stodůlky ze Štramberka, • Panská sýpka z Heřmanic, • Janíkova stodola, • Soubor klátových úlů, • Studna z Horní Lidče, • Altán z Frenštátu p. R., a další.

adresa:Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
ukaž na mapě
telefon:+420 571 757 111
e-mail:muzeum@vmp.cz
web:www.vmp.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Valašské muzeum v přírodě – Mlýnská dolina

 

Mlýnska dolina je nejmladším areálem Valašského muzea v přírodě. Byla otevřena v roce 1982. Jsou v ní sdruženy dodnes funkční technické stavby převážně na vodní pohon. Valcha, mlýn a pila jsou kopiemi objektů z Velkých Karlovic. Lisovna oleje je původní stavbou z 18. století. Hamr je rekonstrukcí provozu z Ostravice. S výjimkou lisovny jsou všechny mechanismy poháněny vodní silou. V objektu Vozovny z Ostravice je instalována expozice „Dopravní prostředky na Valašsku“. Výstava představuje svým zaměřením různé formy dopravních prostředků, které se využívaly v zemědělství, lesnictví, obchodní činnosti. Od roku 2008 je areál Mlýnské doliny rozšiřován o nové objekty – obytný dům z Trojanovic, Kovárnu z Horní Lidče a stodolu z Velkých Karlovic – Podťatého.

adresa:Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
ukaž na mapě
telefon:+420 571 757 111
e-mail:muzeum@vmp.cz
web:www.vmp.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Valašské muzeum v přírodě – Stavby Libušín a Maměnka

 

Současný areál staveb na Pustevnách je tvořen objekty Libušín, Maměnka, Pustevenka a Valašská zvonice. V minulosti k těmto objektům patřila kuželna, vnější tělovýchovná zařízení, orientační směrníky, tabule a terasy s venkovním nábytkem. V letech 1897 – 1899 byly tyto stavby, včetně interiéru realizovány podle návrhů architekta Dušana Sama Jurkoviče a stavitele Michala Urbánka ze Vsetína na objednávku Pohorské jednoty Radhošť. Tyto stavby vzbudily velký ohlas mezi veřejností i odborníky a znamenaly pro Jurkoviče uznání vyjádřené přívlastkem „básník dřeva“. Na výzdobě interiéru Libušína se podílel český malíř Mikuláš Aleš. Podle Alšových kreseb zbojníků Ondráše a Juráše, portáše Stavinohy a boha Radegasta vymaloval interiéry Libušína akad. malíř Karel Štapfer. Architektonické prvky exteriérů použil Jurkovič z lidových staveb řady valašských, ale i kysuckých vesnic. V roce 1996 započalo Valašské muzeum s rekonstrukcí objektů, která byla zdárně ukončena v roce 2003.

adresa:Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
ukaž na mapě
telefon:+420 571 757 111
e-mail:muzeum@vmp.cz
web:www.vmp.cz
 
Historické a přírodní vědy, Fakulta historických a přírodních věd

Zámek Kunín

 

Instalovaný objekt památkového charakteru, interiérové vybavení podle původní dokumentace, ranně barokní stavba z let 1726 - 1734 podle projektu J. L. Hildebrandta. Zámek proslul v 18. a počátkem 19. století , kdy zde byl vybudován jeden z nejmodernějších vzdělávacích ústavů tehdejší střední Evropy.

Otázka k zápočtu: Jaké je jméno hraběnky – zakladatelky kunínského vzdělávacího ústavu?

adresa:742 53 Kunín 1
ukaž na mapě
telefon:+420 556 749 420
e-mail:ic@kunin.cz
web:www.zamek-kunin.cz
 

nahoru

Studentská sekce:
login:

heslo:

Registrovat | Zapomenuté heslo

Okoštujte Valašská královská univerzita

Valašská univerzita je nejprestižnější univerzitou na světě. Důkazem toho je fakt, že čestnými tituly se doposud honosí jen málo lidí, a to nejen na Valašsku, v České republice, ale i ve světě. Odborné práce řady valachologů ukazují, že význam Valašské univerzity již dávno přesáhl všechny hranice.

Štramberská Trúba
 
 
Copyright 1997-2010 VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o.
Tvorba www a grafika: Neofema s.r.o.
         

© 1997-2009 Valašské království ®, tel:+420 571 655 196, email: info@valasske-kralovstvi.cz
12 let k vašim službám! – 12 years at your service!
kod